Online Cursus voor Drone Piloten – Opleiding Drone Piloot – Online school voor Drone Piloten

Flanders Drones is een Online Cursus voor Drone Piloten – Opleiding Drone Piloot – Online school voor Drone Piloten

 

Online voor de theorie :

Sommige mensen zijn wild enthousiast over online cursussen, anderen dan weer zeer achterdochtig.  Ik kan u verzekeren; geen enkele reden om achterdochtig te zijn.  Er zijn onnoemlijk veel voordelen aan online cursussen, en in het bijzonder de onze.  Hier leg ik er enkele te grabbel :

  • De cursus werd samengesteld en wordt onderhouden door drie ex beroepspiloten.  Twee ervan zijn op pensioen en hebben dus tijd, een ervan is nog actief als flight instructor op simulator in Parijs met 27000 uren op de teller.
  • Je hoeft je natuurlijk niet te verplaatsen : de cursus komt naar jou, ten alle tijde, op eender welke plaats, op eender welke drager : pc, laptop, tablet, telefoon.  De cursus is compatibel met al deze toestellen.  Je bespaart tijd, benzine en dus geld, je kan op de kinderen letten en je partner wat vrije tijd gunnen.  En het is ecologischer …
  • Een digitaal medium heeft vele voordelen op een gedrukte cursus : kleurrijk : teksten zijn in verschillende kleuren : examen , goed te kennen , geheugensteun , korte inhoud …  En doorspekt met links naar interessante teksten, YouTube films etc …  Dingen die je niet kan tonen op een gedrukte cursus.  War betreft de geheugensteunen : heb ik altijd gebruikt om te studeren en vind ik dus belangrijk.  Wij verzinnen er zo veel mogelijk.  Vinden we er geen, dan is er een link zodat eender welke student een sugestie kan doen, die dan al dan niet wordt opgenomen.
  • Permanent up to date : niet alleen wordt de inhoud permanent zonodig aangepast, maar aan de talrijke testexamens wordt ook voordurend gewerkt..  Na het volbrengen van het examen krijg je het resultaat onmiddellijk  binnen per email vergezeld van de nodige uitleg.  Na ieder echte examen bij het DGLV  vergaderen we met de kandidaten om de vragen te bespreken, de nieuwe te noteren en in te brengen in de vragenlijst van de proefexamens.
  • Het ultieme doel is toch je attest of bewijs te krijgen niet ?  Wel ziehier enkele cijfers : 100 procent, jawel zijn geslaagd voor klasse 2.  Ook voor klasse 1 trouwens, zijnde dat er een paar twee keer over hebben moeten doen (voor de theorie)

    Flanders Drones is een Online Cursus voor Drone Piloten – Opleiding Drone Piloot – Online school voor Drone Piloten

    Zeer grote flexibiliteit voor de praktijk

Ik ben met  pensioen en rendabiliteit is dus niet het hoofddoel.  Geen behoefte dus om tien leerlingen samen te krijgen met één instructeur om de boel rendabel te maken.  Veel simpeler : je belt me op, morgen of deze namiddag deftig weer : we gaan vliegen.

De eerste keer moet je naar Kortrijk of Lichtaart komen.

Ofwel heb je al wat ervaring en kan het vliegen onmiddellijk starten.  Ben je helemaal een leek starten we met de simulator.  De bedoeling is niet alleen te leren vliegen : eerst en vooral wordt je geleerd hoe je je moet voorbereiden op een veilige vlucht.  Dit is voor de examinator zeer belangrijk.  De manier om je voor te bereiden wordt besproken tijdens de praktijk, maar staat ook super goed uitgelegd op de website.  Je leert je meteo te checken, de Kp index, de Notams, leert je weg in het AIP en andere publicaties.  Veel van die informatie is nogal technisch, vaak in gecodeerde taal voor piloten.  Gelukkig bestaan er tegenwoordig apps om je te helpen, ook daarin maken we je wegwijs.

De examinator mag je niet zomaar gelijk wat vragen om te demonstreren.  De oefeningen liggen bij wet vast en zijn altijd dezelfde.  Deze oefeningen leren we je aan.  Dit zal je niet in een namiddag leren.  Thuisoefening is vereist en is ook mogelijk.

Indien je een eigen drone hebt van minder dan een kilogram en je kan over een terrein beschikken met de toelating van de eigenaar en je blijft onder de tien meter ben je volledig legaal bezig.  Heb je geen eigen drone? Dan krijg je er een van ons mee.  Geen speelgoeddrone, maar een volwaardige examen drone.  Als je je klaar voelt, spreken we nog eens af en indien alles ok leggen we een examen vast met een examinator van het DGLV.  De organisatie die je leert vliegen mag nooit het examen afnemen.

Op het examen :

In klasse 2 beziet de examinator je voorbereiding en stelt enkele heel eenvoudige theoretische vragen.  Daarna toon je je vliegkunsten.  Indien alles ok, wandel je weg met je getuigschrift en mag je onmiddellijk legaal vliegen.

In klasse 1 kijkt de examinator ook naar je voorbereiding.  Daarna volgt een echt theoretisch examen op papier in multiple choice.  Niet te erg hoor.  Het praktisch examen is hetzelfde als voor klasse 2, maar je mag hoger vliegen.

Veel succes