welkom mail

1 –      [user_login],  welkom bij Flanders Drones.

Vanaf nu kan je inloggen met

Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url]

Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere.

Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken  links boven.

Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883

Tot weldra hoop ik !

Yves Carpentier, directeur

2 –     Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt  :

Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of  klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk.

Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp

Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel.

Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog.

Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager.   Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten.

Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten.

De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links.

De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker.

De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info”  etc….

Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv –

Wij werken  al 30 maanden aan die cursus  en werken er nog iedere dag aan.

Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen.

Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt.

Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze  oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie.   De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt.

Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd.

Je kans om te slagen ?  Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moeten ondernemen.

Een laatste melding over een ander verschil met andere scholen.  In geval van klasse 1 hoef je niet in één keer te betalen voor theorie en praktijk.  Eerst theorie, dan pas praktijk.  In geval niet slagen en geen zin om verder te doen : niet alles is verloren geld.

Succes, je bent altijd welkom voor meer telefonische uitleg op 0495434883

———————————————————————————————1 –      [user_login], bienvenue chez Flanders Drones.


A partir de maintenant, vous pouvez vous connecter avec les cours et examens – test de Flanders Drones


Nom de connexion: [user_login] <br /> Mot de passe: [reset_pass_link] <br /> [login_url]


Après connexion, vous pouvez choisir le cours pour lequel vous êtes inscrit sous Membres / Connexion, que ce soit le cours de test gratuit ou un autre.
Si vous ouvrez ce cours pour la première fois, vous devez cliquer sur le rectangle noir en haut à gauche.
Si quelque chose ne va pas – ce qui n’est pas arrivé jusqu’à présent – ou si vous voulez plus d’explications, veuillez appeler le 0495434883.

A bientôt


Yves Carpentier, directeur


2 – Informations complémentaires si vous avez encore des doutes:


Chez Flanders Drones, vous pouvez choisir entre un cours de classe 1 ou de classe 2, tous deux en deux langues, le néerlandais ou le français, la théorie et la pratique.
Vous pouvez faire un choix en consultant notre site web. sous Formation / Aide au choix
Sachez que la classe 1 est beaucoup plus difficile que la classe 2. Vous devez passer un examen médical en classe 1 et un examen théorique à Bruxelles.
Ce faisant, vous devez obtenir 75%  dans les quatre matières. Ces examens ne sont pas très difficiles, mais 75% est assez élevé.


Dès que vous êtes inscrit, vous aurez automatiquement accès au cours. La théorie est complètement en ligne. Vous étudiez quand et où vous voulez, sur n’importe quel support. Ceci n’est pas une auto-étude, vous pouvez compter sur vos professeurs et vos camarades.


Pas de perte de temps et pas de frais de déplacement.


Le cours est complet, fascinant, coloré, avec de nombreuses références à des films youtube ou à d’autres liens.


Les aide – memoires fournis par nous ou par vos camarades, sont d’une grande utilité.


Les textes en couleur vous aident à distinguer “savoir absolument”, “question d’examen fréquent”, “lire attentivement”, “pour information”, etc.
De plus, à la fin de chaque leçon, vous trouverez un lien vers un document PDF avec un résumé de la leçon. Vous pouvez l’imprimer pour le consulter à la dernière minute pour révision. – dans le train en route vers l’examen, par exemple –


Nous travaillons sur ce cours depuis 30 mois et y travaillons encore tous les jours.


Vous trouvères  également de nombreux examens-test, une nécessité si vous voulez réussir.


Après les examens théoriques en classe 1, nous tenons toujours une réunion avec les candidats afin de récolter le plus de questions possible. Ces questions sont ensuite immédiatement traitées dans les examens de test.


En ce qui concerne la pratique, la flexibilité est cruciale: après un simple rendez-vous téléphonique, nous nous rencontrerons dans l’un de nos domaines de pratique le plus près possible de votre lieu de travail. Les exercjces sont soigneusement expliqués. Peu importe qu”il ne  soit samedi ou dimanche ou combien de temps cela prend.


Ensuite, vous partez avec un drone d’entraînement. Vous pouvez l’utiliser pendant un mois pour vous perfectionner. Ensuite, un examen est demandé.


Votre chance de réussir? Jusqu’à présent, nous pouvons compter sur un succès de 100%, certains étudiants de classe 1 cependant ont du faire faire une seconde tentative.

1 – [user_login], welkom bij Flanders Drones. Vanaf nu kan je inloggen met Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url] Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere. Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken links boven. Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883 Tot weldra hoop ik ! Yves Carpentier, directeur 2 – Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt : Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk. Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel. Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog. Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager. Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten. Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten. De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links. De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker. De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info” etc…. Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv – Wij werken al 30 maanden aan die cursus en werken er nog iedere dag aan. Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen. Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt. Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie. De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt. Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd. Je kans om te slagen ? Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moet

Definities van 1 – [user_login], welkom bij Flanders Drones. Vanaf nu kan je inloggen met Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url] Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere. Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken links boven. Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883 Tot weldra hoop ik ! Yves Carpentier, directeur 2 – Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt : Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk. Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel. Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog. Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager. Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten. Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten. De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links. De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker. De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info” etc…. Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv – Wij werken al 30 maanden aan die cursus en werken er nog iedere dag aan. Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen. Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt. Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie. De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt. Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd. Je kans om te slagen ? Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moet
Synoniemen van 1 – [user_login], welkom bij Flanders Drones. Vanaf nu kan je inloggen met Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url] Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere. Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken links boven. Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883 Tot weldra hoop ik ! Yves Carpentier, directeur 2 – Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt : Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk. Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel. Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog. Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager. Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten. Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten. De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links. De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker. De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info” etc…. Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv – Wij werken al 30 maanden aan die cursus en werken er nog iedere dag aan. Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen. Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt. Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie. De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt. Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd. Je kans om te slagen ? Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moet
Voorbeelden van 1 – [user_login], welkom bij Flanders Drones. Vanaf nu kan je inloggen met Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url] Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere. Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken links boven. Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883 Tot weldra hoop ik ! Yves Carpentier, directeur 2 – Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt : Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk. Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel. Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog. Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager. Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten. Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten. De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links. De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker. De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info” etc…. Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv – Wij werken al 30 maanden aan die cursus en werken er nog iedere dag aan. Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen. Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt. Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie. De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt. Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd. Je kans om te slagen ? Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moet
Zie ook
Vertalingen van 1 – [user_login], welkom bij Flanders Drones. Vanaf nu kan je inloggen met Login naam: [user_login]<br />Paswoord: [reset_pass_link]<br />[login_url] Na je login kan je onder Leden / Login kiezen voor de cursus waarvoor je bent ingeschreven, zij het de gratis test cursus of een andere. Indien het de eerste keer is dat je die cursus opent, moet je nog eens op de zwarte rechthoek klikken links boven. Indien er iets zou mislopen – wat tot nu toe niet gebeurd is – of je wat meer uitleg wilt, bel dan 0495434883 Tot weldra hoop ik ! Yves Carpentier, directeur 2 – Bijkomende Informatie indien je nog twijfelt : Je kan bij Flanders Drones kiezen tussen een cursus klasse 1 of klasse 2, beiden in twee talen, Nederlands of Frans, theorie en praktijk. Een keuze kan je maken door onze website te raadplegen. onder Opleiding / keuzehulp Weet dat klasse 1 stukken moeilijker is dan klasse 2. Je moet bij klasse 1 een medisch onderzoek ondergaan en een theoretisch examen afleggen in Brussel. Daarbij moet je bij de vier vakken iedere keer 75% halen. Zeer moeilijk zijn die examens niet, maar 75% is vrij hoog. Zodra je ingeschreven bent krijg je automatisch toegang tot de cursus. De theorie is volledig online. Je studeert wanneer en waar je wilt, op eender welke drager. Het is echter geen zelfstudie, je kan rekenen op je leraars en medestudenten. Geen tijdverlies en geen verplaatsingskosten. De cursus is volledig, boeiend, kleurrijk, met tal van verwijzingen naar youtube filmkes of andere links. De geheugensteuntjes door ons of je medestudenten bijgevoegd, helpen zeker. De gekleurde teksten helpen je onderscheid te maken tussen “absoluut te kennen”,”frequente examenvraag”, “aandachtig te lezen”,”ter info” etc…. Bovendien tref je op het einde van iedere les een link aan naar een PDF document met korte inhoud van de les. Die kan je afdrukken om nog eens op het laatste moment te raadplegen voor herhaling. – op de trein op weg naar het examen bv – Wij werken al 30 maanden aan die cursus en werken er nog iedere dag aan. Bovendien beschik je over talrijke proefexamens, een noodzakelijkheid als je wil slagen. Na de theoretische examens in klasse 1 hebben we altijd een meeting met de kandidaten, teneinde zoveel mogelijke vragen te oogsten. Deze vragen worden dan onmiddellijk in de proefexamens verwerkt. Wat de praktijk betreft is flexibiliteit de boodschap : na een eenvoudige telefonische afspraak spreken we af op een van onze oefenterreinen zo dicht mogelijk bij je locatie. De figuren worden zorgvuldig uitgelegd. Doet er niet toe of dit ook op zaterdag of zondag is of hoelang dit duurt. Daarna vertrek je al dan niet met een oefendrone. Die mag je gebruiken gedurende één maand om je te perfectioneren. Daarna wordt een examen aangevraagd. Je kans om te slagen ? Tot nu toe mogen we rekenen op 100 procent succes, zijnde wel dat sommige klasse 1 studenten een tweede poging hebben moet
Wij bieden geen ondersteuning voor het type bestand dat u hierheen heeft gesleept. Probeer een ander type bestand.